Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Siêu bão tố

Một cây cung biểu thị Griffin vĩ đại của bầu trời. Những mũi tên bắn ra từ cây cung này có thể dễ dàng hạ gục đối thủ do mất cảnh giác.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 218
Nhanh nhẹn: 78
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

Càn phong
Choáng

Rơi ra từ:

Griffin hùng mạnh

Vật liệu nâng cấp:

Đá bầu trời
← Trở lại