Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Khiên Griffin hùng mạnh

Một chiếc khiên có in hình Griffin. Nó bảo vệ người dùng khỏi các đòn tấn công của Rồng trong khi tăng sức mạnh cho lá chắn.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
Lá chắn: 28%
Rồng

Khả năng: Phòng vệ III
Tạm thời tăng khả năng phòng vệ và cấp lá chắn thêm 5 lượt.

Rơi ra từ:

Griffin hùng mạnh

Vật liệu nâng cấp:

Đá bầu trời
← Trở lại