Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dây câu hùng vĩ

Một dây câu rất khỏe, thích hợp để đánh bắt ở biển. Sử dụng khi gần vùng nước để bắt đầu câu cá.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương
← Trở lại