Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mighty Ensemble

Bộ đôi thanh kiếm và lá chắn của Mighty Slime huyền thoại.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 238
Phòng thủ: 10
HP: 96
Lá chắn: 29%
Số lỗ khảm nạm: 4
Dùng hai tay

Khả năng: Phòng vệ III
Tạm thời tăng khả năng phòng vệ và cấp lá chắn thêm 5 lượt.

Rơi ra từ:

Slime Phi Thường

Vật liệu nâng cấp:

Bạch kim
Mythril
← Trở lại