Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mektig Ensemble

Et sverd og skjoldsett til det fablede Mektige Slimet.

Klasse: ★10
Sjeldenhet: Sjelden
Brukbar av: Krigsklasser
Plassering: Våpen
Angrep: 238
Forsvar: 10
HP: 96
Gardering: 29%
Utsmykningsplasser: 4
Tohånds

Evne: Bastion III
Gir midlertidige forsvar og Gardering i 5 runder.

Mottas fra:

Mektig Slim

Oppgraderingsmaterialer:

Platinum
Mythril
← Gå tilbake