Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ngọc của Fomoria

Một khảm ngọc nhỏ của Fomoria có khả năng tăng khả năng phòng thủ ma thuật của trang bị khi được khảm nạm.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Armor (for adornments)
Kháng phép: 6

Rơi ra từ:

Fomor
← Trở lại