Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ủng Hoả ngục

Chương II: Kiên định và tận tuỵ, bầy Tatzelwurm đã làm việc không mệt mỏi để san bằng đá cuộn của Lotan. Mặc bộ giáp này sẽ làm bền chặt giữa sử ma và các class tộc Valhalla, cho phép sử ma có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn hành động phù hợp với tình huống của bạn.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 90
Kháng phép: 90
Follower AI: +10%
Số lỗ khảm nạm: 1

Miễn nhiễm:

Long tàn ấn

Rơi ra từ:

Bầy Tatzelwurm

Vật liệu nâng cấp:

Draconite
Đá cổ ngữ
← Trở lại