Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gradlons Høystav

Høystaven til Gradlon, den gamle kongen av Lyonesse.

Klasse: ★10
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Våpen
Magi: 270
HP: 100
Gardering: 29%
Utsmykningsplasser: 7
Tohånds

Evne: Lysgardering
Gjør hellig skade, fyller Gardering og stjeler en prosentandel av skaden gjort. Motstanderen kan også bli blendet av lyset.

Mottas fra:

Kong Gradlon

Oppgraderingsmaterialer:

Sølv
Mythril
Lyonitt
← Gå tilbake