Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nón trùm Gamma Myrddin

Một trong những nón trùm nổi tiếng đặc trưng của Merlin, phù thủy Avalon nổi tiếng.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 99
Kháng phép: 192
Năng lượng: 56
Thấu thị: 40
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Merlin Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đá rune hoàn hảo
Quặng Avalon
← Trở lại