Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trượng Fomor

Một quyền trượng thần bí của một pháp sư Fomorian ưu tú. Những người sử dụng nó không thể bị bỏng, đông cứng hoặc tê liệt.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 90
Kháng phép: 15
Số lỗ khảm nạm: 2

Miễn nhiễm:

Cháy
Đóng băng
Tê liệt

Rơi ra từ:

Fomor

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Gỗ
← Trở lại