Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Fomors Stav

En mytisk stav av en elite Fomoriansk magiker. Brukeren kan ikke brennes, fryses eller paralyseres.

Klasse: ★4
Sjeldenhet: Vanlig
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Våpen
Magi: 90
Magimotstand: 15
Utsmykningsplasser: 2

Immuniteter:

Brennende
Frosset
Paralysert

Mottas fra:

Fomor

Oppgraderingsmaterialer:

Mythril
Treverk
← Gå tilbake