Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Katana Elven

Một vũ khí hoàn hảo được sử dụng bởi các chiến binh Elven.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 110
Nhanh nhẹn: 10
Chí mạng: 1%

Rơi ra từ:

Đạo tặc Hắc Elf

Vật liệu nâng cấp:

Elstone
← Trở lại