Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thổ Trượng

Một cây quyền trượng khai thác sức mạnh đất bên dưới người sử dụng.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Tấn công: 8
Ma thuật: 70
Đất

Vật liệu nâng cấp:

Linh hồn
Thổ thạch
← Trở lại