Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùa chú của Dragoon

Bùa hộ mệnh thường được mang bởi các Dragoon tối cao. Mặc vật này làm tăng sức mạnh của sử ma và có thể khiến chúng hành động thường xuyên hơn.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức

✓ Có thể thấy trong rương
Tăng lực sử ma: +5%
Động thái sử ma: +2%
← Trở lại