Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dragoonamulett

Amulett ofte båret av høyt rangerte Dragoons. Hvis du har på deg denne gjenstanden vil følgeren din bli sterkere og kan angripe oftere.

Klasse: ★5
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Tilbehør

✓ Funnet i kister
Følgers Statistikk: +5%
Følgers Handling: +2%
← Gå tilbake