Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm rồng

Một lưỡi kiếm tốt được chế tác từ móng rồng

Bậc: ★5
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 120

Gây ra:

Rỉ máu
Cháy

Rơi ra từ:

Rồng nhỏ

Vật liệu nâng cấp:

Dragonite
← Trở lại