Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quyền trượng Draconian

Một quyền trượng được cấp cho các lãnh chúa Draconia. Chiếu sáng con đường của bạn khi mang theo.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 8
Ma thuật: 48
Khoảng cách nhìn: +20%

Rơi ra từ:

Chúa tể Draconian

Vật liệu nâng cấp:

Draconite tinh khiết
← Trở lại