Události
Aktualizace
Kodex
Blog
E-shop
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

arcihůl Draconiana

Arichůl vůdců Draconianů. Osvítí tvojí cestu.

Hodnost: ★2
Výskyt: Vzácný
Useable by: Uživatelé magie
Place: Zbraň
Útok: 8
Magie: 48
View Distance: +20%

Získáno od:

Vůdce Draconianů

Potřebné materiály:

čistý draconit
← Jít zpět