Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn Dioscuri

Một chiếc nhẫn ma thuật kỳ lạ của Dioscuri. Những người không sở hữu thể lực có thể trang bị chiếc nhẫn này để hy sinh phép thuật lấy sức tấn công.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 100
Ma thuật: -100
Kháng phép: -50
Năng lượng: -50

Rơi ra từ:

Pollux
Dioscuri
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại