Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quặng Quỷ tính

Quặng thô của âm giới. Hữu ích cho việc nâng cấp vũ khí quỷ tính.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Cerberus
Cerberus
Kỵ sĩ quỷ
Hoàng tử quỷ
Bóng ma đáng sợ
Kỵ sĩ hoàng hôn
← Trở lại