Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Daybreak

Một thanh kiếm ma thuật mạnh mẽ của hoàng tộc chưa được biết đến. Nó cung cấp khả năng miễn nhiễm bỏng và mù.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 260
HP: 25
Năng lượng: 25
Số lỗ khảm nạm: 2

Miễn nhiễm:

Cháy

Rơi ra từ:

Pegasus

Vật liệu nâng cấp:

Quang thạch Tinh khiết
← Trở lại