Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn bị nguyền rủa

Một chiếc nhẫn của Fafnir bị nguyền rủa. Tăng sức tấn công và sức mạnh phép thuật đánh đổi bằng sinh mệnh và năng lượng.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 50
Ma thuật: 50
Phòng thủ: -100
Kháng phép: -100

Rơi ra từ:

Fafnir
← Trở lại