Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lưỡi hái của Covyn

Lưỡi hái của Covyn, con quỷ độc ác ở phương bắc.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 120
Ma thuật: 120
Năng lượng: 80
Lá chắn: -10%
Số lỗ khảm nạm: 8
Dùng hai tay

Khả năng: Thiên Chỉ Quyền
Tấn công với hai cú đấm gồng chặt, có thể gây nhiều mức sát thương khác nhau. Cần 2 lượt trong giao tranh.

Rơi ra từ:

Covyn

Vật liệu nâng cấp:

Thép
Gỗ
Đá
← Trở lại