Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lưỡi hái vĩ đại của Covyn

Lưỡi hái của Covyn, con quỷ độc ác ở phương bắc.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 370
Năng lượng: 333
Lá chắn: -50%
Số lỗ khảm nạm: 6
Dùng hai tay

Khả năng: Thiên Chỉ Quyền
Tấn công với hai cú đấm gồng chặt, có thể gây nhiều mức sát thương khác nhau. Cần 2 lượt trong giao tranh.

Vật liệu nâng cấp:

Đá phù thuỷ
Mythril
Thép cứng
← Trở lại