Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Xà cạp Colossal

Giáp chân được rèn từ xác của một sinh vật khổng lồ. Tự hào vì có khả năng phòng thủ vật lý mạnh mẽ khi hy sinh kháng phép.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 180
Kháng phép: -40

Rơi ra từ:

Colossus

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ ngữ
Đá
← Trở lại