Události
Aktualizace
Kodex
Blog
E-shop
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

kolosální kalhoty

Ochrana nohou vytvořená z ostatků kolosální bytosti. Silně navyšuje obranu na úkor rezistence.

Hodnost: ★7
Výskyt: Vzácný
Useable by: Válečnická povolání
Place: Legs
Obrana: 180
Rezistence: -40

Získáno od:

Kolos

Potřebné materiály:

runový kámen
kámen
← Jít zpět