Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Xương

Một mảnh xương cứng cáp. Hữu ích để chế tạo và nâng cấp vũ khí hoặc áo giáp.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Người xương kinh khủng
Ma
Mimic lớn
Odok
Odok Hung bạo
Thần chết
Người xương đáng sợ
Người xương
Người xương
Đạo tặc xương khô
Chiến binh người xương
Golem thi tộc
Người xương cực kỳ đáng sợ
← Trở lại