Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp Hắc Long

Áo giáp được rèn từ phần còn lại của một con đại long , Fafnir.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 300
Kháng phép: 160
Nhanh nhẹn: 160
Số lỗ khảm nạm: 3

Rơi ra từ:

Fafnir

Vật liệu nâng cấp:

Dragonite
Draconite đỏ
← Trở lại