Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mắt dã thú

Con mắt huyết tử của Behemoth. Khảm nạm nó lên một mảnh áo giáp sẽ tăng tỷ lệ hành động và chỉ số của sử ma.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Phòng thủ: -25
Kháng phép: -25
HP: -25
Năng lượng: -25
Lực sử ma: 1%
Tỉ lệ hành động sử ma: 1%

Rơi ra từ:

Behemoth
Behemoth
← Trở lại