Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nón trùm của đạo tặc

Nón trùm đầu nặng làm bằng da chắc chắn. Cung cấp sự bảo vệ nhẹ nhàng chống lại các nguyên tố.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head

✓ Có thể thấy trong rương
Phòng thủ: 6
Kháng phép: 16

Rơi ra từ:

Đạo tặc
Chúa tể đạo tặc

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
← Trở lại