Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Katana Balor

Katana do các Đạo tặc Balor sử dụng. Khả năng cao sẽ khiến đối thủ chảy máu.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 205
Phòng thủ: -40
Nhanh nhẹn: 10
Chí mạng: 1%

Gây ra:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Sát thủ Balor

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
← Trở lại