Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quyền trượng Balor

Quyền trượng được sử dụng bởi các pháp sư Balor. Đánh đổi sinh lực bản thân để đổi lấy năng lượng.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Ma thuật: 205
HP: -100
Năng lượng: 100

Rơi ra từ:

Chiến pháp sư Balor

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ ngữ
← Trở lại