Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Balor Høystav

Stav brukt av Balors magikere. Den øker mana i bytte mot liv.

Klasse: ★9
Sjeldenhet: Vanlig
Brukbar av: Magibrukere
Plassering: Våpen

✓ Funnet i kister
Magi: 205
HP: -100
Mana: 100

Mottas fra:

Balor Trollmann

Oppgraderingsmaterialer:

Runestein
← Gå tilbake