Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arisen Rift Cowl

Một món quần áo của thẩm phán Achlys. Bạn sẽ thi pháp dễ dàng hơn khi mặc nó, giúp bạn ít bị đóng dấu ấn trượt.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 220
Kháng phép: 280
Nhanh nhẹn: 50
Chí mạng: 5%
Lá chắn: 1%
Chính xác: +5%
Số lỗ khảm nạm: 7

Rơi ra từ:

Arisen Rift Judgement

Vật liệu nâng cấp:

Titanium
Đá sương mù
← Trở lại