Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arisen Rift Chestguard

A piece of Judge's attire worn by Charon. When wearing this armor, one will be less likely to miss their mark.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 40
Kháng phép: 270
Lá chắn: 1%
Tăng lực sử ma: +10%
Chính xác: +7%
Số lỗ khảm nạm: 5

Rơi ra từ:

Arisen Rift Judgement

Vật liệu nâng cấp:

Titanium
Đá sương mù
← Trở lại