Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trống Olympian Hoàn Sinh

Một mảnh lớn của Tháp Olympia. Nó cho phép sử dụng tư thế Asteria, tăng sức mạnh ma thuật của bạn nhưng mất đi một lượng lớn khả năng phòng thủ. Ngoài ra, năng lượng sẽ bị đốt cháy sau mỗi lượt.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 310
Năng lượng: 40
Lá chắn: 31%
Số lỗ khảm nạm: 7
Dùng hai tay

Khả năng: Tư Thế Asteria
Thủ thế Asteria, tăng chỉ số phép thuật nhưng giảm rất nhiều phòng thủ. Thêm nữa năng lượng sẽ bị đốt đi mỗi lượt đánh.

Rơi ra từ:

Asteria Hoàn Sinh thuộc Olympia

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Lôi thạch
Hắc thạch
← Trở lại