Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nón trùm Olympia Hoàn Sinh

Phục sức cũ kỹ của Olympia. Trang bị này có thể cấp cho người đeo sự bảo hộ phi thường.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 135
Kháng phép: 125
HP: 30
Năng lượng: 30
Lá chắn: 2%
Thấu thị: 12
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Asteria Hoàn Sinh thuộc Olympia

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Lôi thạch
Hắc thạch
← Trở lại