Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thiên Tài Hoàn Sinh

Ngọn giáo cực kỳ dễ nhận ra của Cade, nhà phát minh vĩ đại của Avalon. Các tính năng ẩn của nó có thể gây ra nhiều hiệu ứng trạng thái.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 222
Ma thuật: 222
Số lỗ khảm nạm: 2
Sấm sét

Gây ra:

Nhiễm độc
Rỉ máu
Cháy
Đóng băng
Tê liệt
Thối rữa
Thủ ↓
Kháng ↓

Rơi ra từ:

Cade Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Quặng Avalon
Đá cổ ngữ
← Trở lại