Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tông Lào của Imona bị Nguyền Hoàn Sinh

Đôi dép lào mềm mại của Imona, đánh thức Nữ thần của nhà Fomoria của Wintara. Imona đã được ban phước với sự may mắn của một cuộc sống bất tử. Khi mặc vật phẩm này, các phép bổ trợ do người đeo nó tạo ra có thể chuyển sang đồng đội trong nhóm. Ngoài ra, các hiệu ứng trạng thái tích cực sẽ tồn tại lâu hơn.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: -100
Kháng phép: 262
Lá chắn: 3%
thời hạn buff: +20%
Ally Effect Chance: +15%
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Ướt đẫm
Ngủ

Rơi ra từ:

Imona bị Nguyền Hoàn Sinh
Trò đùa

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Xương
← Trở lại