Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp thân Caticatona bị nguyền Hoàn Sinh

Giáp nặng của Caticatona, gia trưởng của nhà Sumner tộc Formorian. Khi đeo trang bị này, những kỹ năng tác dụng lên đa mục tiêu được gia tăng sát thương. Và hơn nữa, các kỹ năng có khả năng gây sát thương lên nhiều hơn 1 kẻ địch.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 262
Kháng phép: -100
Lá chắn: 3%
Multi-target Damage: +15%
Chain Damage Chance: +5%
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Caticatona bị Nguyền Hoàn Sinh
Trò đùa

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Xương
← Trở lại