Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Khiên Autumna bị Nguyền Rủa Hoàn Sinh

Khiên của Fomor, Vị vua bị nguyền rủa của Fomoria. Vật phẩm này cấp một số khả năng bị động được biết là được sử dụng bởi các nhà Fomorian.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí phụ
Phòng thủ: 175
Kháng phép: 175
Lá chắn: 30%
Multi-target Damage: +5%
Chain Damage Chance: +5%
thời hạn buff: +5%
Ally Effect Chance: +5%
Effect Damage: +25%
Sát thủ: +21%
Summon Stats: +2%
Tăng lực sử ma: +2%
Beast Taming: +10%
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Autumna, Vị Vua bị nguyền rủa của Fomor
Trò đùa

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Xương
← Trở lại