Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trượng Charon Hoàn Sinh

Gậy phép của Charon, một Đại Triệu Hồi Sư. Nó sẽ gia tăng sức mạnh triệu hồi thú của bạn.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Valhallan hoặc Triệu Hồi Sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 255
Thấu thị: 12
Summon Stats: +30%
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Bóng của Charon, Đại Triệu Hồi Sư

Vật liệu nâng cấp:

Đá rune hoàn hảo
Đại linh hồn
← Trở lại