Evenementen
Updates
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Herrezen Arch-Gadget

Een van de verzinsels van Cade, de grote uitvinder. Deze gadget voorkomt dat je fysieke of magische verdediging verlaagd wordt.

Exotisch
Rang: ★9
Zeldzaamheid: Gewoon
Useable by: Alle klassen
Place: Accessoire
Defense: 90
Resistance: 90

Immuniteiten:

Ver ↓
Ver ↓↓
T.Ver ↓
T. Res ↓
T. Ver ↓↓
T. Ver ↓↓↓
T. Res ↓↓
Res ↓↓
Res ↓

Dropped by:

Herrezen Cade
← Ga terug