Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Arch-Gizmo

Một trong những phát minh của Cade, nhà phát minh vĩ đại. Gizmo này ngăn không cho người sử dụng bị hạ thấp sự nhanh nhẹn, thể chất hoặc phép thuật của họ.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Ma thuật: 10

Miễn nhiễm:

Công ↓
T. Công ↓
T. Phép ↓
Phép ↓
T. Phép ↓↓
T. Công ↓↓
Tốc độ ↓

Rơi ra từ:

Age-Old Mimic
Cade Hoàn Sinh
Cade khéo léo
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại