Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gậy phép Phức hệ

Cây đũa thần của các phù thủy triều đình Annwn. Ma thuật Phức hệ được phát hiện là đặc biệt hiệu quả để chống lại lực lượng của Balor.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Ma thuật: 178
Phức hệ

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đá cổ ngữ
← Trở lại