Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cuộn phép Phức hệ

Một cuộn thư chứa kiến thức về nghệ thuật Phức hệ. Nó cải thiện phép thuật trong khi hy sinh lá chắn, đồng thời tăng thêm cơ hội đốt cháy, đóng băng, tê liệt hoặc thối rữa cho phép thuật.
Bậc: ★6
Độ hiếm: Famed

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Ma thuật: 24
Lá chắn: -10%
Thấu thị: 24

Khả năng: Niệm Ma thư II
Hồi phục lại một phần mana.

Gây ra:

Cháy
Đóng băng
Tê liệt
Thối rữa

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Lôi thạch
Hoả thạch
Thổ thạch
← Trở lại