Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mystisk Papirrull

En papirrull med kunnskap om mystiske kunster. Den øker magikraft i bytte mot Gardering og gir trylleformler en sjanse for å brenne, fryse, paralysere eller råtne motstanderen.

Klasse: ★6
Sjeldenhet: Berømt
Useable by: Magibrukere
Plassering: Annenhånds

✓ Funnet i arenaen
Magi: 24
Gardering: -10%
Fremsyn: 24

Evne: Les Papirrull II
Fyller litt mana.

Forårsaker:

Brennende
Frosset
Paralysert
Råtning

Oppgraderingsmaterialer:

Vannstein
Lynstein
Ildstein
Jordstein
← Gå tilbake