Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đầu Mimic Cổ Đại

Một cái đầu của mimic. Khi đeo nó, bạn sẽ kiếm được nhiều vật phẩm hơn.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Head
Tấn công: -25
Ma thuật: -25
Phòng thủ: -25
Kháng phép: -25
HP: -25
Năng lượng: -25
Nhanh nhẹn: -25
Luck Bonus: +20%

Rơi ra từ:

Mimic nguyên thủy

Vật liệu nâng cấp:

Xương
Gỗ
← Trở lại