Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tinh Hoa Thổ Cổ Đại

Yêu tinh viễn cổ mang theo các tinh hoa này để tạo lá chắn khỏi các nguyên tố. Trang bị này giúp người đeo miễn nhiễm khỏi nguyên tố tương ứng.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 20
Ma thuật: 20
Phòng thủ: 20
Kháng phép: 20
HP: 80
Năng lượng: 80
Apex Rate: +6%

Mang lại:

T. Thổ miễn (15%)

Rơi ra từ:

Deity Sa Ngã

Vật liệu nâng cấp:

Đá rune hoàn hảo
Thổ thạch
← Trở lại