Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trang sức Alfar

Một loại trang sức được một Alfar mang theo. Đeo nó vào sẽ tăng xác xuất tìm thấy thứ gì đó hiếm hơn khi mở Món quà từ người lạ.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Gifts: +100%

Rơi ra từ:

Alfar
Alfar
Chúa tể Alfar
Pháp sư Alfar
Pháp sư Alfar
Chúa tể Alfar Hoàn Sinh
← Trở lại